۱۰ گیگابیت بر ثانیه برای هر اینترنت‌باز آمریکایی در تابستان سال آینده (۲۰۱۵)

خبر سرعت یک گیگابیت اینترنت خانگی در سال ۲۰۱۴ برای همگان شوک برانگیز بود ولی حالا با شنیدن خبر اینترنت خانگی ۱۰ گیگابیت احساس دایال آپ بودن به کاربران یک گیگابیتی درست می‌دهد! قرار است ۳۰ هزار کاربر خانگی در مینه‌سوتا در تابستان ۲۰۱۵ مجهز به اینترنتی با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه شوند (فقط جهت مقایسه باید گفته شود در حال حاضر کاربران خانگی ایرانی ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه سرعت دارند! البته اگر بشود نامش را اینترنت گذاشت) در حال حاضر بالاترین سرعت خانگی در مینه‌سوتا ۴۵ مگابیت بر ثانیه است که بدین ترتیب ، سرعت ۴۰۰ برابر خواهد شد و البته کاربران خواهان سرعت ۱۰ گیگابیت باید ماهانه ۴۰۰ دلار با ازای دریافت سرویس بپردازند. گفتنی است در حال حاضر کاربرانی که یک گیگابیت بر ثانیه سرعت دارند ماهانه ۶۵ دلار می‌پردازند. البته مینه‌سوتا در افزایش سرعت اینترنت کاربران خانگی تنها نخواهد بود و شرق کنتاکی نیز تا ۲۰۱۸ نقشه مشابهی را پیاده‌سازی خواهد کرد.

14-12-25-2315561000