طراحی سایت قصرالکباب

رستوران بزرگ و بین المللی قصر الکباب با شعب مختلف از جمله کانادا فعالیت گسترده ای در زمینه طبخ غذاهای بین المللی دارد.
طراحی وب سایت این رستوران معروف و بزرگ توسط مدیر این رستوران به شرکت طراحی وب سایت همیاران واگذار شد و در نهایت رضایت کامل مدیریت مرکزی این رستوران زنجیره ای را در پی داشت.
در حال حاضر نیز در حال همکاری در زمینه پشتیبانی با این مجموعه هستیم.