طراحی سایت قصرالکباب

رستوران بزرگ و بین المللی قصر الکباب با شعب مختلف از جمله کانادا فعالیت گسترده ای در زمینه طبخ غذاهای بین المللی دارد.
طراحی وب سایت این رستوران معروف و بزرگ توسط مدیر این رستوران به شرکت طراحی وب سایت همیاران واگذار شد و در نهایت رضایت کامل مدیریت مرکزی این رستوران زنجیره ای را در پی داشت.
در حال حاضر نیز در حال همکاری در زمینه پشتیبانی با این مجموعه هستیم.

طراحی سایت قصرالکباب
امتیاز این مطلب