قوانین و مقررات

قوانین و مقرارات طراحی وب سایت

– نحوه طراحی و اجرا : 5 الی 14 روز پس از انعقاد قرار داد پیش نمایشی از وب سایت به کارفرما نمایش داده می شود و سعی بر این است که تا حد امکان نظر کارفرما در این مرحله جلب شود و پس از تایید پیش نمایش و در نظر گرفتن نکات توسط ایشان ، ادامه مراحل تکمیل پروژه طی خواهد شد.

– نحوه برنامه نویسی و اجرا : استفاده از عکس ها ، متن ها ، چیدمان ، ترکیب و رنگ بندی وب سایت مورد قرارداد ، پس از تاییده ی نهایی همان طور که در پیش نمایش وب سایت نمایش داده شده برنامه نویسی و اجرا می شود .

– مطابق با قرارداد فی مابین ، کارفرما متعهد می شود اطلاعاتی نظیر: عکس ، کاتالوگ ، فرآیندها ، اطلاعات علمی و فنی مربوطه و دیگر نیازمندی ها مانند : آرم شرکت ، رنگ های سازمانی و … جهت پیشرفت پروژه به پیمانکار تحویل دهد و همکاری لازم را بعمل آورد .

– هزینه عکاسی صنعتی ، تایپ ، ترجمه ، انیمیشن ، تهیه و تولید موسیقی ، صدا و فیلم ، دیجیتایز کردن موسیقی و صدا و فیلم ، تغییرات اساسی در ساختار وب سایت و موارد متفرقه دیگر بعهده کارفرما می باشد .

– پیمانکار متعهد می گردد بر اساس بندهای قرارداد از لحاظ طراحی و برنامه نویسی و نحوه انجام پروژه، رضایت کارفرما را جلب نموده و اعتراض یا عدم رضایت کارفرما از کار انجام شده که به موضوع قرارداد مربوط می گردد از سوی پیمانکار رسیدگی شده اقدامات لازم انجام شود.

– هرگونه اشتباه از طرفین در تنظیم ، ارسال و پرداخت صورت حساب هزینه ها قابل برگشت می باشد .

– هرگونه تغییر در مفاد قرارداد که به توافق طرفین رسیده باشد به صورت الحاقیه قرارداد تنظیم و پس از امضا برای طرفین قابل اجرا خواهد بود .

– چنانچه پیمانکار نسبت به وجوه دریافتی بابت هر صورت حساب معترض باشد می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از دریافت ، مراتب را کتبا و با ذکر دلایل و مستندات لازم به کارفرما اعلام نماید . در غیر این صورت موضوع تایید شده تلقی خواهد شد .

– پیمانکار در رابطه با دامین و هاست تهیه شده از سوی کارفرما و همچنین هزینه تمدید هاست و دامین هیچ گونه تعهدی ندارد .

– مهلت تست و آزمایش : پس از اتمام قرارداد و تحویل وب سایت از طرف پیمانکار ، کارفرما به مدت 14 روز به منظور بررسی نهایی و یا تغییرات مورد نیاز احتمالی ، زمان خواهد داشت ، تا نظرات و نیازهای خود را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید . بدیهی است بعد از گذشت 14 روز از اتمام مدت قرارداد و تحویل وب سایت ، پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال تغییرات و یا ایرادات احتمالی نداشته و در صورت نیاز انجام تغییرات ، طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد هزینه های مربوط اخذ خواهند شد.

– آموزش کارفرما : پس از اتمام و تحویل پروژه به کارفرما ، پیمانکار موظف می باشد آموزش های لازم ، جهت تولید محتوا و مدیریت وب سایت را به کارفرما آموزش دهد.

– پشتیبانی یک ساله از پروژه : در صورت بروز مشکل در طراحی وب سایت مانند : چیدمان ، ترکیب و مانند این ها در قسمت های مختلف وب سایت کارفرما به مدت ۱ سال زمان خواهد داشت تا نظرات و مشکلات طراحی وب سایت مانند : چیدمان ، ترکیب و مانند این ها را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید .

–هرگونه بروز مشکل در شکل ظاهری وب سایت بر اثر دخالت و دستکاری کارفرما در طراحی و برنامه نویسی وب ، پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در قبال باز سازی و تصحیح قالب ، رنگ بندی و مواردی از این قبیل نداشته و در صورت بروز این گونه مشکلات طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد هزینه مربوطه اخذ خواهد شد.

-هرگونه تغییر در شکل ظاهری و برنامه نویسی وب سایت بعد از تحویل و تایید کارفرما با برآورد هزینه جدید توسط پیمانکار انجام خواهد شد.