نیروی انسانی

اعضای هیئت مدیره : سجاد سهرابی ، محمود دوست افزون ، امیر جابرانصاری


برنامه نویسان : سجاد سهرابی ، کوروش جوانفکر ، محمد حسینیان ، سینا مهران پور ، شهرام مخبری ، دانیال حکیم زاده ، ارمین ده حقی ، کیانوش سامانی پارسا.

طراحان گرافیست و کارشناسان حوزه چاپ : محمود دوست افزون ، علی صمیمی ، سامان فاطمی ، میترا محمدخانی ، علی اکبر رضایی ، بهروز یوسفی زاده.

بازاریابی و فروش : امیر جابرانصاری ، سارا شهبازی ، مهران حجازی ، احد توسلی ، ژیلا مهربان ، ناصر امیرانی ، سیامک مددی ، امید محسنی ، محمد امامی.

امور مالی و پشتیبانی : محمد غفارزاده ، مهدی مصطفایی ، بهرام لسان خوش ، پیمان خجسته.