نیروی انسانی

اعضای هیئت مدیره : محمد جنگروی ،  سارا شهبازی ، محمود دوست افزون


دیجیتال مارکتینگ : سارا شهبازی ، آترین بزازیان ، مهران حجازی ، احد توسلی ، ژیلا مهربان ، ناصر امیرانی ، سیامک مددی ، امید محسنی ، محمد امامی.

برنامه نویسان : محمود دوست افزون، کوروش جوانفکر ، محمد حسینیان ، سینا مهران پور ، شهرام مخبری ، دانیال حکیم زاده ، ارمین ده حقی ، کیانوش سامانی پارسا.

طراحان گرافیست و کارشناسان حوزه چاپ : سمیه صادقیان ، علی صمیمی ، سامان فاطمی ، میترا محمدخانی ، علی اکبر رضایی ، بهروز یوسفی زاده.

امور مالی و پشتیبانی : محمد غفارزاده ، مهدی مصطفایی ، بهرام لسان خوش ، پیمان خجسته.