طراحی سایت سازمان بازنشستگی کشور

سازمان بازنشستگی کشور با هدف ایجاد سیستم خودکفا بر اساس مطالعات علمی و تمهید نظام مناسب جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در جهت پرداخت و انجام تعهدات و اخذ درآمدها ، بهره برداری اقتصادی و اطمینان بخش از موجودی صندوق از طریق سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی مفید و ارائه پیشنهادهای کارشناسی جهت تصویب مراجع ذیصلاح بمنظور ارتقاء وضع معیشتی بازنشستگان و وظیفه بگیران تاسیس شد.

در این راستا شرکت طراحی وب سایت همیاران با بهره گیری از روشهای نوین طراحی و بهره برداری از سیستمها و تجهیزات پیشرفته سخت افزاری ، وب سایتی کامل و کاربردی جهت رفاه بازنشستگان عزیز کشور طراحی و راه اندازی نمود.