طراحی سایت شرکت بیمه نوین

شرکت بیمه نوین به عنوان هجدهمین شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۸۴ تاسیس شد و فعالیت خود را آغاز نموده است.
این شرکت جهت دسترسی مشتریان به مدارک و آشنایی با بیمه نوین ، با شرکت طراحی وب سایت همیاران آشنا شد و در حال حاضر یک وب سایت با امکانات مطلوب در اختیار دارد.
در حال حاضر نیز پشتیبانی وب سایت این شرکت بر عهده شرکت طراحی وب سایت همیاران می باشد.