توسعه و گسترش بخش کنتر کیفیت

شرکت طراحی وب سایت همیاران به دلیل گسترش فعالیت خود و برداشتن گامی موثر در زمینه کیفیت وب سایتهای مشتریان خود بخش کنترل کیفیت را توسعه داد.

به گزارش واحد ارتباطات شرکت همیاران ، در حال حاضر بخش کنترل کیفیت در فرایند طراحی وب سایتهای مشتریان با 5 نیروی کارشناس ارشد نرم افزار به بررسی کیفیت در خصوص نحوه پیاده سازی وب سایتها ، سرعت بارگزاری ، طراحی گرافیک و تعامل با کاربران فعالیت دارد.