ایمیل مارکتینگ

افزایش فروش ، جلب رضایت مشتریان ، گسترش فعالیت و برند سازی اینها همگی از طریق بازاریابی اینترنتی حاصل می شوند.
اما هر کدام از ایتم های مطرح شده روش های متفاوت خود را میطلبد و راهکارهای خاص خود را در شبکه اینترنتی دارد.
امروزه شاهد این هستیم که شرکتها بجای پخش تراکت و تبلیغات چاپی دست به تبلیغات الکترونیکی از جمله ارسال sms و ایمیل میزنند، از مزایای این روشها می توان به سرعت تبلیغات ، هزینه ارزان و جلوگیری از هدر رفتن انرژی و اتلاف وقت اشاره کرد.
بازاریابی ایمیلی (email-marketing)
در بازاریابی ایمیلی کاری که توسط شرکت همیاران انجام می شود مخاطبین و بازار هدف کسب و کار شما شناسایی می شوند و مطابق با آن تبلیغات صورت می گیرد.
از نکات مهمی که در این نوع تبلیغات باید به آن توجه داشت در درجه اول انتخاب نام ایمیل است چراکه در همه سیستم های ایمیل دهی از جمله یاهو و گوگل نام ایمیل جدید را برجسته نمایش می دهند و بعد از آن قسمتی از متن داخل ایمیل را به صورت کمرنگ و با فونت معمولی نمایش می دهند.
جدا از مسائل فوق نام ایمیل باید هوشمندانه انتخاب شود که مخاطب از روی نیاز و یا کنجکاوی تبلیغات شما را باز کند و بخواند و این مسئله یعنی تبلیغات شما گام اول را برداشته و مخاطبان شما حداقل نام شرکت شما را دیده اند و با خدمات و محصولات شما آشنا شده اند.
اما این همه ماجرا نیست چرا که هدف نهایی شما ارائه خدمات به مشتریان است نه صرفا دیده شدن، این مسئله در درجه اول به کیفیت و قیمت خدمات و محصولات شما نسبت به دیگر رقبای خود بستگی دارد.
استراتژی کارشناسان تبلیغاتی شرکت همیاران در این نوع تبلیغات این است که به واکنش های کاربران فکر می کنند و طبق آن گامهای بعدی را بر می دارند. به طور مثال بعد از انتخاب نام درست برای تبلیغات و برانگیختن حس کنجکاوی کاربر برای باز کردن تبلیغات به محتوای تبلیغات می پردازند و آن را طبق نتایج و تحقیقات مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند تا کاربر را الزام به دیدن وب سایت شما و یا تماس با دفترتان کنند و اینگونه یک کاربر تبدیل به مشتری می شود.
کاری که این تیم از آن بیزار است و آن را عامل منفی در تبلیغات ایمیلی می داند استفاده از کلمات تشریفاتی و نا مفهوم است، کارشناسان تبلیغاتی شرکت همیاران بیشتر انرژی خود را بر شکل گیری تصویری واضح در ذهن مخاطب از انچه که شرکت شما می خواهد ارائه دهد می گذارد و آن را در ذهن مخاطب ترسیم می کند و اصلا مقشوش کردن ذهن کاربر را کنجکاوی نمی داند. اینها بخش کوچکی از نتیجه سالها تجربه در امر تبلیغات اینترنتی به ویژه ایمیل مارکتینگ توسط کارشناسان شرکت همیاران می باشد.