فناوری اطلاعات و ارتباطات در قرن ۲۱

در پنج دهه اخیر بروز تحولات گسترده در زمینه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته. بشر همواره از فناوری استفاده می کند و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در زندگی امروزی انسانها داشته است.

دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، بگونه‌ای که داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس انسانها قرار می‌گیرد.

ICT یافناوری‌‌اطلاعات‌و ارتباطات( Information & Communication Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستره کاربرد و تاثیرات بسیار زیاد آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان تبدیل شده و توجه و نظر بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است.

در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان گفت؛ فناوری عبارت است از جمع آوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه‌ای و مخابرات شکل می گیرد.

صرف نظر از تعاریف مختلف و متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگی امروز انسانها، دسترسی سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و مرزها و فارغ از محدودیتهای زمانی محوری ترین دستاورد این فناوری تا کنون بوده است.

از این رو می توان گفت که از ارتباطات مطمئن و در دسترس بصورت کارآمد، به عنوان بخشی از ابزار مطرح سازی مشکلات جهانی بهره‌ مند شده ایم. ممکن است فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی به در کوتاه مدت و به تنهایی گرسنه‌ها را سیر نکند، گرسنگی و فقر را ریشه کن نکند، یا مرگ و میر کودکان را به صورت مستقیم کاهش ندهد، اما عواملی بیش از پیش و با اهمیت هستند که رشد اقتصادی و برابری اجتماعی را به حرکت درمی‌آورند.

در فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، تولید، تنوع و توزیع کارآمد محصولات کشاورزی را مقدور می‌سازد و امکان عرضه خدمات اولیه بهداشتی به افراد نیازمند مناطق محروم از تسهیلات بهداشتی را فراهم‌تر می‌سازد. همچنین به اساتید این امکان را میدهد که دانش و علم خود را به دورافتاده‌ترین نقاط زمین برسانند. دسترسی به فناوری اطلاعات میتواند ایجاد شرکتهای کوچک و گروه بندی فقیرترین و دورافتاده‌ترین مناطق جهان را رشد دهد و تقویت کند و به آنها کمک کند و بخش عمده بازارهای داخلی و جهانی را به هم پیوند دهد.

فناوری اطلاعات در رابطه با امکان جهش زیر ساختهای فقیر طوری فراهم شده که دوری از بازارها دیگر عامل زیان بار نیست و کانالهای توزیع ناکارآمد، دیگر از میان رفته و استراتژی و تکنیک خود را نسبت به گذشته کاملا تغییر داده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند تاثیر زیادی در روند رشد و بهبود حکومت گردانی به جای گذارد، میتواند به مردمی که دورافتاده، زبان بسته و غیر قابل بروز بوده‌اند صدایی بدهد که بتوانند صرف نظر از جنسیت و مکان زندگی خود سخن بگویند. با این اوصاف با پذیرش قدرت فراوان فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در بهبود و اعتلای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، باید آن را محور تمام راهبردهای توسعه قرار بدهیم.

بر این اساس نظریه‌هایی همچون ایجاد دولتهای الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و تجارت الکترونیکی مطرح شد و طی چند سال اخیر در بعضی از کشورها پیشرفتهایی قابل توجه کرده است. مزایای عملی شدن این نظریه‌ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یک بحث جهانی و قابل توجه جوامع مختلف مبدل کرده که یکی از آنها، بحث ایجاد دولتهای الکترونیکی است.