طراحی سایت پایاکو

نمایشگاه مبلمان خانگی و اداری پایاکو از دیگر مشتریان شرکت تبلیغاتی همیاران است .

وب سایت شرکت پایاکو شامل بخش هایی از جمله :

1- طراحی بخش سرایند (هدر) با المانهای مورد نظر کارفرما.

2- بخش اسلایدر زیبا و منحصر به فرد که شامل نمونه پروژه های پایاکو می باشد.

3- بخش خدمات و محصولات .

لازم به ذکر است این پروژه طی 12 روز کاری با موفقیت و رضایت کامل کارفرما انجام شد.