طراحی سایت پتروشیمی PCCI

مديريت بازرگانی مواد شیمیایی و آروماتیکها يكي از بخش هاي بازرگاني شرکت PCCI بوده كه رسالت آن خريد و فروش مواد شیمیایی و آروماتیک مانند فنل، استن، اپی کلرو هیدرین ، اکریلو نیتریل، استیک اسید، مونو اتیلن گلایکول ، مخلوط زایلین ، استایرن مونومر و .. می باشد که عمدتاٌ به عنوان خوراک مجتمع های پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند.

جهت اطلاع رسانی متقاضیان از محصولات ، اخبار و آشنایی با این شرکت نیاز به یک وب سایت کاربردی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا شرکت طراحی وب سایت همیاران وب سایتی کامل را براین این شرکت طراحی و راه اندازی نمود.