آموزش php بخش ششم : Php چگونه و کجا پردازش می شود

اگر شما جزو افرادی باشید که تمایل به یادگیری بیشتر زبان php داشته باشید، بهتر است بدانید که این زبان تحت وب چگونه به نیازهای کاربران پاسخ می دهد؟

همانطور که اشاره شدPHP یک زبان سمت سرویس دهنده (server-side) می باشد. به این شکل که دستورات در قالب صفحات وب در کامپیوتر سرویس دهنده (host) قرار می گیرد و زمانی که شما به پایگاه www.dmcinsights.com  رجوع می کنید،ISP (Internet Service Provider) ، درخواست (request) شما را به میزبانهای (سرویس دهندهاي) که اطلاعات این سایت را روی خود نگهداري می کند، ارسال میکند. سرانجام سرویس دهنده بعد از خواندن کدها و دستورات  PHP، آنها را پردازش میکند و خروجی را در قالب html برای کاربر ارسال می کند. براي مثال در این مورد،PHP به سرویس دهنده فرمان می دهد که اطلاعات یک صفحۀ وب را به صورت برچسبهاي HTML به مرورگر شما منتقل کند.

 (تصویر شماره 1)    pic-880-1

تصویر شماره 1 : نمودار فوق روش ارتباط بین سرویس گیرنده یا کاربر (client)، سرویس دهنده (Server) و مدل PHP  رابه نمایش می گذارد. در این نمودار مدل PHP، برنامه اي است که سرویس دهنده جهت افزایش کارایی آن، قرارگرفته است.

تمام متدها و تکنولوژیهای سرویس دهنده (مانند ASP) از چنین مدلی(third-party)  جهت پردازش اطلاعات و ارجاع نتایج به سرویس گیرنده(client)، استفاده میکنند. این حالت در زمانیکه صفحه از ابتدا با کدهاي HTML طراحی شده باشد، متفاوت است. در حالت دوم فقط یک درخواست به سرویس دهنده ارسال می گردد و سرویس دهنده اطلاعات و کدهای HTML موجود را به مرورگر کاربر منتقل می کند و نیازی نیست سرویس دهنده کدهای html را پردازش کند.

(تصویر شماره 2)      pic-880-2

در تصویر شماره 2، نمودار فوق، ارتباط مستقیم میان سرویس گیرنده و سرویس دهنده را همزمان با استفاده از صفحات معمولی HTML به تصویر می کشد. اگر این نمودار را با نمودار تصویر شماره 1 مقایسه کنید، می توانید متوجه شوید که به چه دلیل یک صفحۀ HTML ساده را میتوانید بدون نیاز به پردازش یک سرویس دهنده، در کامپیوتر خود مشاهده کنید اما براي صفحاتی که با دستورات php ترکیب شده اند و به صورت دینامیک تولید میشوند، نیاز به سرویسدهنده جهت پردازش دستورات میباشد. بر این اساس، براي مرورگر کاربر تفاوتی میان home.html و home.php وجود نخواهد داشت. منتها تفاوت عمده اي که بین این دو حالت وجود دارد، این است که در حالت اول صفحه به صورت پویا (dinamic) با پردازش دستورات php توسط سرویس دهنده تولید شده است. به طور مثال، میتوانیم اطلاعات متفاوتی را در روزهاي دوشنبه و یا سه شنبه ارائه دهیم و یا میان حالتی که کاربر از قبل صفحه ای را مشاهده نموده باشد ، تفاوت قائل شد. بنابراین، هر آنچه از دستورات PHP استخراج می شود، از سمت سرویسدهنده می باشد و بعد از آن اطلاعات را به مروگر کاربر منتقل می نماید.