طراحی سایت آیس پک

طراحی سایت آیس پک که اولین برند بابک بختیاری (خالق آیس پک) است، توسط تیم همیاران طراحی و پیاده سازی شد

در این وب سایت تمامی امکان مورد نیاز آقای بابک بختیاری طراحی و پیاده سازی شد و در نهایت به تایید ایشان رسید.

طراحی وب سایت آیس پک با زبان php پیاده سازی شد و در پیاده سازی آن از متد های جی کوئری نیز استفاده شده است.

طرح صفحه اصلی وب سایت آیس پک