انتخاب و ترکیب رنگ در طراحی وب سایت

از انجایی که انسان موجودی با توانایی حس بصری است پس باید در خلق اثار و تصاویری که برای آن انجام می شود به این مسئله دقت بیشتری داشت و به این توانایی که خداوند متعال به انسان داده احترام گذاشت.
شاید کمی به نظر عجیب برسدكه در حس بصری درجه حرارت رنگها را می توان تشخیص داد ، تحقیقات نشان داده كه بین دوآتلیه با رنگهای آبی و سبز و دیگری با رنگهای قرمز و نارنجی بین 5 تا 7 درجه اختلاف حرارت یا برودت از طریق ذهن انسان احساس میشود .
انسان برای بهتر درک کردن مسائل نیازمند المانهایی فراتر از مهارت در یادگیری زبان است، دیدن تصویر و شرکت در فرآیند سازماندهی شده برای درک بهتر مسائل و در نهایت برطرف کردن نیازهای بشر یک ضرورت است.
اگر کمی با دقت بیشتر به ساختار پیچیده این دنیا و خلق آن توسط پروردگار توانا و بی همتای عالم بنگریم و آنها را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه خواهیم شد که توانایی بصری انسان پیچیده تر و توانا تر از آن است که تا به امروز بشر از آن در ترکیب رنگها استفاده کرده.
بدین ترتیب داشتن دید درست در خلق تصاویر و استفاده از پیامهای بصری مهارتی است که باید قدم به قدم فرا گرفته شود. البته به ضرورت این فرا گیری به یک باره منجر به تبدیل انسان به یک کارشناس رنگ نمی شود ولی با این وصف، لزوم آن در زمان حاضر روز به روز برای عده بیشتری از انسانها مطرح خواهد شد.

رنگها و فرهنگها :
از دیرباز رنگها در فرهنگهای مختلف معانی و مفهوم خاصی داشته اند و امروزه نیز از آنها استفاده های مختلفی می شود، به طور مثال قرمز برای چینی ها به معنی شادی و خوش شانسی است در حالی که همین رنگ در جایی دیگر از دنیا در آفریقای جنوبی نماد عزا و قصه است.
ترکیب و کنتراست رنگ در طراحی وب سایت :
در رنگبندی وب سایت بهتر است به این نکته توجه داشت که مانیتور کاربر که در حال مشاهده وب سایت شما است با مانیتور طراحی وب سایتتان از نظر رنگ و کنتراست تفاوتهایی دارد و عموماً دیده شده که تا حدودی رنگها کِدِر تر یا شفاف تر و همچنین پررنگ تر یا کمرنگ تر نمایش داده شده اند، کاری که طراح باید انجام دهد این است که از رنگها با مقدار شفافیتی استفاده کند که با نوسان در مانیتور های مختلف از حالت استاندارد خارج نشود ، یعنی بیش از حد روشن یا بیش از حد کِدِر نشود.
تعداد رنگ در طراحی وب سایت :
نکته دیگری که در رنگبندی وب سایت باید به آن توجه ویژه داشت تعداد رنگ در طراحی است ،به طور مثال در طراحی وب سایت یک شرکت که فعالیت آن صنعتی است یا صادرات و واردات کالا است هرچقدر تعداد رنگها زیادتر شود از دید کاربران از اعتبار کمتری برخوردار است ، به طور معمول در وب سایتهای شرکتی با این نوع فعالیت می بایست بین 2 تا 4 رنگ که شفافیت زیادی ندارند و به قول معروف جیغ نباشند به کار برده شود و اگر وب سایت ما در حوزه آموزش به کودکان است می توانیم از تعداد رنگهای بیشتر و با شفافیت زیادتر استفاده کنیم.