طراحی سایت بازرگانی سپلای

شرکت بازرگانی سپلای از 15 سال پیش تا به امروز در امور فرهنگی از جمله واردات، صادرات و توزیع کتاب به دانشگاهها، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، کتابخانه ها، سازمان دولتی، شرکتهای خصوصی و کارخانه ها و شرکتهای نفتی و پتروشیمی و … فعالیت می نماید.
بازرگانی سپلای در راستای تحقق اهداف آینده و تبلیغات در فضای مجازی قرارداد طراحی وب سایت با شرکت طراحی وب سایت همیاران امضا نمود و در حال حاضر وب سایتی با توجه به نیازهای خود در اختیار دارد.