طراحی سایت شرکت توانیر

شركت توانير در سال 1348 با مسؤوليت توسعه ‌تأسيسات توليد، انتقال و عمده فروشی برق تشكيل شد.
در 28 بهمن 1353 با محول كردن برنامه‌ريزي جامع و هماهنگ‌كردن فعاليت انرژي در سطح كشور به وزارت آب و برق، اين وزارت به وزارت‌ نيرو تغيير نام يافت و در همان سال و سال بعد تغييراتي در اساسنامه شركت توانير ايجاد شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با شرايط جديدي كه در صنعت برق از نظر كيفي و كمي ايجاد شد مسأله تغييرات در ساختار صنعت برق اهميت ويژه‌اي يافت و سرانجام شركت توانير در مهرماه سال 1374 به سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران(توانير) تبديل و وظايف و مأموريتهاي معاونت امور برق وزارت نيرو به اين سازمان محول و پست مديرعامل اين سازمان به معاونت امور برق داده شد.
بالاخره در جلسه مورخ 27/9/81 هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی در ساختار شركت توانير تغييراتی ايجاد و اساسنامه آن به نام شركت مادرتخصصی مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروی برق ايران (توانير)‌به تصويب رسيد.

اکنون شرکت توانیر با هدف بهبود در خدمات الکترونیک و اطلاع رسانی به ملت عزیز ایران شرکت طراحی سایت همیاران را برای این امر انتخاب نموده و در همین راستا شرکت طراحی سایت همیاران با سابقه درخشان در این زمینه طراحی وب سایت شرکت توانیر ایران را با امکانات کامل و طراحی زیبا متناسب با نیاز شرکت توانیر با موفقیت کامل و رضایت شرکت توانیر انجام داد.

نشانی : www.tavanir.org.ir