ضرورت و اهمیت وب سایت

عصر حاضر، عصر اطلاعات ، شبکه های کامپیوتری و ارتباطات است. وب سایت به عنوان یک مدل ارتباطی قدرتمند در اینترنت محسوب می شود به طوری که اغلب سازمانها ، ادارات ، شرکت ها و حتی افراد تمایل به داشتن وب سایت در اینترنت دارند تا از طریق آن خودشان را به دنیا معرفی کنند. این موضوع یک ضرورت است و افراد موفق به این نتیجه رسیده اند که بدون حضور در اینترنت و دنیای ارتباطات از دیگر رقبای خود غافل خواهند شد.
آنچه که امروزه باعث تمایز و برجسته شدن کسب و کار و تجارت می شود فعالیت و ارائه خدمات در بستر اینترنت است.
یک وب سایت استاندارد و حرفه ای باید در اولین بازدید، دید درستی از تجارت و خدمات را به مشتریان بدهد و در مدت زمان کمتر از 5 ثانیه توجه بازدید کننده را نسبت به محصولات و خدمات جلب کرده و بازدید کننده را به مشتری تبدیل نماید.
.
.
.
.
.
.
.
.