طراحی سایت شرکت نفت بهران

طراحی و اجرای وب سایت رسمی شرکت نفت بهران یکی دیگرر از پروژه های موفق شرکت تبلیغاتی همیاران می باشد.

این وب سایت شامل بخش هایی از جمله :

1- بخش سرایند (header) که شامل لوگو شرکت می باشد.

2- بخش منوی ناوبری که شامل آیتم ها و صفحات مورد نیاز شرکت می باشد.

3- بخش اسلاید تصاویر.

4- بخش اخبار شرکت.

5- ستونهای کناری که شامل پیوند ها ، تبلیغات و محصولات شرکت می باشد.

این پروژه طی مدت زمان 12 روز کاری با موفقیت کامل و رضایت مدیرعامل و نماینده معرفی شده از طرف شرکت انجام شد.