طراحی سایت شرکت بازرگانی صبا

شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا در شهریورماه سال 1386 به عنوان زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد وابسته به صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی شروع به فعالیت نمود و در ادامه با تلفیق صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی در سازمان بازنشستگی کشور، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به فعالیت خود ادامه داد و از انجا که نیاز به وب سایتی جهت اطلاع رسانی برای فعالیتهای خود داشت با شرکت طراحی وب سایت همیاران آشنا شد و طراحی وب سایت خود را به این شرکت سپرد و حاصل این اعتماد وب سایتی کامل و مورد توجه مدیرعامل و کارکنان این شرکت شد.