طراحی سایت شرکت بازرگانی ایدرو

شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو یکی از با سابقه ترین واحدهای برگزار کننده نمایشگاههای صنعتی بین المللی در ایران میباشد. این شرکت در سال ۱۳۶۸ تاسیس و عمده فعالیت آن در زمینه بازرگانی و برپایی نمایشگاههای مختلف صنعتی و بازرگانی در سطوح داخلی و بین المللی بوده است. امروزه این شرکت موفقیت خود در بخش نمایشگاهی را تلاش تیم متخصص شرکت طراحی وب سایت همیاران می داند .
شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو ازشرکت های وابسته به مجموعه ” بازرگانی ایدرو ” و عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد.
در حال حاضر در خصوص ارتقاء و پشتیبانی نیز در حال همکاری می باشیم.