ضرورت و اهمیت وب سایت

عصر حاضر، عصر اطلاعات ، شبکه های کامپیوتری و ارتباطات است. وب سایت به عنوان یک مدل ارتباطی قدرتمند در اینترنت محسوب می شود به طوری که اغلب سازمانها ، ادارات ، شرکت ها و حتی افراد تمایل به داشتن وب سایت در اینترنت دارند تا از طریق آن خودشان را به دنیا معرفی کنند. […]