پیک زمانی برای انتشار مطالب در وب سایت

“در چه زمان مطلب جدید را روی وب سایتم منتشر کنم؟” سوالی که شاید کمتر به آن فکر کرده باشیم و در اینجا میخواهیم با خلاصه ترین حالت ممکن به آن پاسخی کامل دهیم. زمان انتشار مطلب جدید ، تناوب و تاثیر مطلب دو ویژگی مهم در پیک زمانی انتشار هستند. بسیاری در مورد تناوب […]