وبلاگ چیست؟

وبلاگ (weblog) شامل دو کلمه webبه معنای شبکه جهانی و log (به معنای گزارش روزانه یا روز نوشت) است که یک صفحه شخصی یا گروهی می باشد که بصورت روزانه یا دوره ای با مطالب جدید بروزرسانی می شود . وبلاگ با اینکه بحث تازه ای در شبکه های اینترنتی می باشد ولی تحولی در […]